Thermotrans

ARI Thermotans; 320 °C’ye kadar çalışma sıcaklığı olan kapalı ısı transfer sistemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış ısı transfer yağıdır. Yüksek sıcaklıklarda yağın buharlaşma basıncı atmosferik basınçtan düşüktür. ARI Thermotrans’ın transferi sırasında yüksek basınç için uygun olan boru sisteminin kullanılması uygundur.  Termal stabilitesi çok yüksektir.

Yüksek sıcaklıklarda mineral yağlar iki tip bozunmaya maruz kalırlar.

• Hidrokarbon moleküllerinin karbon zincirlerinin parçalanması ile oluşan bozunma (cracking).

• Yüksek sıcaklıklarda havanın oksijeni ile birleşerek yükseltgenme (oksidasyon).  ARI Thermotrans; bu iki tür etkiye de dayanabilecek kalitede baz yağ kullanılarak imal edilmiştir. Parafinik karakterde olduğu için viskozite indeksi yüksektir.

Hizmet Süresi

Hizmet süresi tamamen kullanılan sistemin tasarımına ve operasyon şartlarına bağlıdır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi ektedir ve yazılı kurallara uyulursa yağın hizmet süresi birkaç yıldan fazla olabilir. Ancak uygun bir hizmet süresi tayini için 6 ayda bir alınacak örneklerin viskozite, asidite ve parlama noktası özelliklerinin yakın takibi gerekir.

İşletme Şartlarında Dikkat Edilecek Hususlar

• Yağ film sıcaklığının 320 °C’yi geçmemesi için ısıtma öncesi sirkülasyon başlatılmalı ve ısıtma sona erdikten sonra bile en az iki saat sirkülasyon devam ettirilmelidir.

• Yağın akış şekli daima türbülanslı olmalı ve akış hızı 2.5-3 m/sec. civarında olmalıdır.

• Isıtıcı refrakter malzeme içermelidir.

Yağ pompasının bozulması halinde sistemde alarm olmalı ve mümkünse yedek pompa otomatik olarak devreye girmeli veya manuel olarak süratle devreye alınmalıdır.

• Alev hiç bir zaman direkt olarak ısıtıcı boru ile temas ettirilmemelidir. Böyle durumlarda bölgesel ani sıcaklık yüksekliklerine bağlı termal kraking oluşabilir.

• Sistemin en üst noktasında bir genleşme tankı olmalı ve bu genleşme tankındaki sıcaklık 60°C’yi geçmemelidir.

• İlk ısınma sırasında sistemde sıkışan hava ve su buharını atmak için yeterli ventilasyon vanaları bulundurulmalıdır.

• 110 ° C’ye kadar olan ilk ısıtma oldukça yavaş yapılmalı ve ventilasyon vanaları kullanılarak su buharı ve hava sistemden dışarı atılmalıdır.

• Sistemin kritik noktalarına basınç göstergeleri ve sıcaklık göstergeleri konulmalı ve sistem sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır.

Tipik Fiziksel Özellikler

ARI Thermotrans

Viskozite İndeksi

100

Yoğunluk @ 15 °C kg/l

ASTM D-1298

0.868

Akma Noktası °C

-18

Parlama Noktası (COC) °C

232

Kaynama Başlangıcı

(760 mmHg)

DIN 51356

355

Asidite, mg KOH/g.

< 0.05

Kül, % Wt.

< 0.01

Ambalajlama

TANKER IBC VARİL
180 kg
Teneke
15 kg