Yanmaz Hidrolik Sıvısı

ARI Non-Flame endüstriye daha fazla güvenlik sağlamak ve hidrolik sistemlerdeki yangın tehlikesini önlemek amacıyla üretilen, su-glikol bazlı, ateşe dayanıklı hidrolik sıvısıdır. Hidrolik sıvıların sıçrayarak ateş ile veya ergimiş metal ile temas etmesi sonucunda yağ alev alabilir, hatta patlayabilir. Buna karşın Non-Flame’ nin ergimiş metal ile teması anında hiçbir reaksiyon oluşmaz. Belli bir zamandan sonra içerisindeki suyun buharlaşmasıyla katıklar yanmaya başlasa da çıkan alev  madeni yağa oranla çok daha azdır.

Ateşe dayanıklı ARI Non-Flame yanmaz hidrolik sıvısı, hidrolik sistemlerin yakınında bulunan açık ateş, ergimiş metal ve ısıtma fırınları nedeniyle devamlı yangın tehlikesi olan yerlerde kullanılmalıdır. Yangın tehlikesi oluşturabileceği düşünülen her yerde kullanılması tavsiyeedilir. 
Kalıp-döküm atölyeleri, dökümhaneler, çelik tesisleri, cam atölyeleri, haddehaneler, maden ocakları, ekskavatörler, taşıtlar, kanalizasyon tesisleri gibi yangın tehlikesi olan yerlerdeki hidrolik ekipmanlarda kullanılır.

Tipik Fiziksel Özellikler

ARI Non – Flame

ISO Sınıfı HFC

HFC

Görünüm Sarı berrak

Sarı berrak

Kinematik Viskozite

@ -20 °C cSt

        0 °C cSt

      20 °C cSt

      40 °C cSt

      50 °C cSt

      65 °C cSt

2100

344

94

40

27

16,5

Viskozite Indeksi,

IP 226

140

Yoğunluk @ 15°C kg/l,

IP 365

1,084

Akma Noktası, °C

IP 15

- 48

Ambalajlama

TANKER IBC
MSDS
msds - Yanmaz Hidrolik Sıvısı