Eroza

Yüksek alevlenme noktasına sahip, düşük viskoziteli, oksidasyona dayanıklı olup üstün vasıflı kokusuz bir yağdır. Elektro erozyon tezgahları için özel olarak geliştirilmiştir. Kolaylıkla filtre edilerek metal parçacıkları dibe çökertir. Paslanmaya karşı dayanıklıdır ve metalin işlenmesinde verimi artırıcı özelliği bulunmaktadır.

Uygulama

Elektro erozyon tezgahlarında iş parçası ile kesici ucun arasında oluşan şerare üreten bölümde, bu özelliklere sahip yağ dışında hiçbir yağ kullanılmaması gerekir. İş parçası ile kesici ucun, içinde gaz yağı bulunan petrol esaslı yağlarla soğutulması sırasında pompa arızası ile şerare açıklığının ortaya çıkması halinde yanma / patlama meydana geldiği bunun da ısıdan dolayı meydana gelen yağ buharını alevlendirdiğini tecrübeler göstermektedir.Bu nedenle yüksek alevlenme noktalı elektro erozyon yağı kullanılması halinde her türlü emniyet sağlanmış olmakta ayrıca alınan verim azami ölçüde artmaktadır.

Tipik Fiziksel Özellikler

ARI Eroza

Değer

Metod

 Görünüş

Transparent

 

 Yoğunluk, 15 °C g/ml

0.7705

ASTM D -1298

 Renk

+30

ASTM D -158

 Viskozite, 30 °C

2.5 - 3 Cst

ASTM D- 445

 Alevlenme Noktası, °C

120 °C

ASTM D - 92

 Akma Noktası, °C

+-0

ASTM D - 2500

 Aromatik, ABS U. V. 270 nm

0.15

 

Ambalajlama

TANKER IBC VARİL
180 kg
Teneke
14 kg
MSDS
msds - Eroza